Betingelser for brug

Denna webbplats www.unboxnow.fr (hädanefter “webbplatsen”) ägs och drivs av Asmodee Group.

Läs dessa användar- och servicevillkor (nedan kallade “villkoren”) noggrant innan du använder denna webbplats.

Genom att använda denna webbplats samtycker du till att följa dessa användarvillkor utöver alla andra lagar eller förordningar som gäller för webbplatsen, Internet och / eller WWW. Vi förbehåller oss rätten att alltid och efter eget gottfinnande ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa villkor.

Syftet med dessa villkor är att definiera villkoren under vilka Asmodee Group gör ett visst innehåll tillgängligt för användaren av webbplatsen (nedan kallad “användare”).

Om du inte godkänner villkoren som anges häri ska du inte använda webbplatsen eller någon fil som finns tillgänglig på webbplatsen.

  1. Användning av webbplatsen

Asmodee Group upprätthåller denna webbplats för användarens personliga underhållning, information och kommunikation.

Utan Asmodee Groups föregående skriftliga tillstånd får användaren inte reproducera, distribuera, modifiera, visa, förbereda härledda verk baserat på, återpublicera eller på annat sätt använda innehållet på webbplatsen, förutom att användaren får skriva ut eller ladda ner ett exemplar av materialet för tillfällig lagring på en dator för hans / hennes personliga, icke-kommersiella hemvisning, förutsatt att man inte raderar eller ändrar upphovsrätt, varumärke eller andra äganderättsligt skyddade meddelanden.

Med undantag för vad som uttryckligen anges ovan ska ingenting i detta dokument tolkas som att det ger någon licens eller rättighet under någon upphovsrätt eller annan immateriell rättighet.

Användaren kan få åtkomst till nedladdningsbart demonstrationsmaterial (hädanefter “demofiler”) genom att klicka på en knapp som finns på sidan för vissa produkter. Dessa demofiler skickas via e-post efter att användaren har gått med på att skapa ett kundkonto på plattformen Asmodee.net och accepterat användarvillkoren och integritetspolicyn för denna plattform.

Användaren får inte använda handelsnamnet www.unboxnow.com som en “het” länk på eller till någon annan webbplats, såvida inte upprättandet av en sådan länk är godkänd i förväg av Asmodee Group.

Webbplatsen kan innehålla hyperlänkar till tredje parts webbplatser. Asmodee Group har ingen kontroll över och tar inget ansvar för materialet som de kan innehålla.

  1. Begränsning av tjänsternas tillgänglighet

Även om Asmodee Group Direct gör sitt bästa för att säkerställa tillgängligheten av webbplatsens servrar och tjänster, kan åtkomst tillfälligt förhindras av tekniska skäl eller underhållsskäl, utan föregående meddelande.

Asmodee Group behåller alla rättigheter att ändra villkoren för åtkomst till webbplatsens servrar och tjänster, inklusive att ta betalt för åtkomst eller avbryta dessa tjänster permanent.

Åtkomst till webbplatsen kräver en Internetanslutning för vilken användaren täcker fulla supportavgifter och har fullt ansvar för.

  1. Immateriell äganderätt

Unboxnow är ett registrerat varumärke som tillhör Asmodee Group.

Alla andra varumärken, servicemärken och handelsnamn som används på denna webbplats, inklusive deras logotyper, är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Asmodee Group eller dess dotterbolag, eller deras partners som har beviljat dem en licens för användning.

“Innehållet”, som nämns nedan, hänvisar särskilt till (i) text, bild, foto, teckning, illustration, grafik, video, visuell och ljudelement som visas på webbplatsen (ii) demofilerna som användaren kan få via e-post.

Allt innehåll skyddas av immateriella rättigheter inklusive, men inte begränsat till, varumärken och designer, domännamn, logotyper, upphovsrätt, om inget annat anges, och får inte användas utan skriftligt tillstånd från Asmodee Group. Innehållet som visas på webbplatsen tillhör, eller används med tillstånd av, Asmodee Group och dess dotterbolag. Användning av innehållet av användaren eller någon annan person som godkänts av honom / henne är förbjuden om det inte uttryckligen tillåts enligt dessa villkor, eller med särskilt tillstånd från Asmodee Group, ett av dess dotterbolag och / eller dess licensgivare.

Som sådant tillhandahålls demofilerna under licens från Asmodee Group. Denna licens som beviljas för användaren är icke-exklusiv och icke-kommersiell. Den beviljas för användaren på personlig basis och uteslutande för privata fritidsändamål och får inte användas på något sätt för andra ändamål utan förhandsgodkännande från Asmodee Group.

Användaren får inte sälja, kopiera, handla, överföra, återpublicera, posta, hyra, licensiera, överföra, distribuera, marknadsföra eller kommersiellt utnyttja märkena och innehållet, inklusive demofilerna.

All obehörig användning av webbplatsens innehåll kan bryta mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar, lagar om integritet och publicitet, och kommunikationsbestämmelser och lagar relaterade till detta. Det ska göra användaren straffrättsligt och civilrättsligt ansvarig för intrång i immateriella rättigheter.

  1. Förbehåll

Asmodee Group garanterar inte att de funktionella aspekterna på webbplatsen kommer att vara oavbrutna eller felfria, eller att denna webbplats eller servern som gör den tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Användning och surfning av webbplatsen sker på användarens eget ansvar.

Asmodee Group tar inte ansvar för kontinuerlig uppdatering av någon sida på denna webbplats. Utan att begränsa ovanstående tillhandahålls allt på webbplatsen för dig “I BEFINTLIGT SKICK” UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR INKÖPSVÄRDE, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER MISSBRUK.

Observera att vissa jurisdiktioner kanske inte tillåter uteslutning av underförstådda garantier, så vissa av ovanstående undantag gäller kanske inte för användaren.

  1. Allmänna bestämmelser

Asmodee Group kan revidera dessa villkor från tid till annan genom att uppdatera eller revidera detta inlägg på webbplatsen, och de reviderade villkoren träder i kraft från och med dagen för dess publicering.

Asmodee Group kontrollerar och driver denna webbplats från sitt huvudkontor i Guyancourt, Frankrike.

Om någon del av dessa villkor anses vara omöjlig att uppfylla, ska den ogenomförbara delen i största möjliga utsträckning tolkas i enlighet med tillämplig lag och resten av bestämmelserna ska förbli i full kraft och effekt.

Eventuella åtgärder som användaren kan ta med avseende på denna webbplats måste påbörjas inom ett år efter att kravet eller orsaken till talan uppstår, i annat fall ett sådant krav eller orsak ej åberopas.

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med Frankrikes lagstiftning utan hänsyn till konflikter med lagbestämmelser i andra länder. Om Frankrikes lagstiftning skiljer sig från de obligatoriska konsumentlagarna i användarens hemland, kommer vi att ge användaren ett liknande skydd.

© 2022 ASMODEE GROUP. Alla rättigheter förbehållna. Allt innehåll på denna webbplats skyddas av varumärken, upphovsrätter och andra immateriella rättigheter.