Juridiske henvisninger

Utgivare av webbplats

ASMODEE GROUP är ett franskt Société par actions simplifiée à associé unique med ett aktiekapital på 60 444 400 euro med registrerat kontor på 18 rue Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy, 78280 Guyancourt, Frankrike och organisationsnummer 399 899 806 i Versailles handels- och bolagsregister som företräds av:

(a) FINANCIERE AMUSE TOPCO i rollen av verkställande direktör, företrädd av Stéphane CARVILLE som permanent representant.

Kontakt: contact@unboxnow.com

Publikationsdirektör: Stéphane CARVILLE

Värd för webbplats

NXT Initiative är ett franskt Société par actions simplifiée med ett aktiekapital på 2000 euro med registrerat kontor på rue Dunois 38, 75013 Paris, Frankrike och organisationsnummer 818 451 114 i Paris handels- och bolagsregister.
Kontakt: support@nextmap.io
Momsnummer: FR17818451114