Juridiske henvisninger

Utgivare av webbplats

ASMODEE GROUP är ett franskt Société par actions simplifiée à associé unique med ett aktiekapital på 60 444 400 euro med registrerat kontor på 18 rue Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy, 78280 Guyancourt, Frankrike och organisationsnummer 399 899 806 i Versailles handels- och bolagsregister som företräds av:

(a) FINANCIERE AMUSE TOPCO i rollen av verkställande direktör, företrädd av Stéphane CARVILLE som permanent representant.

Kontakt: contact@unboxnow.com

Publikationsdirektör: Stéphane CARVILLE

Värd för webbplats

Hjemmesiden unboxnow.dk hostes af Amazon Web Services :

Amazon Web Services, Inc.
P.O. Box 81226
Seattle, WA 98108-1226.